top of page

INSTALACJA

Ta procedura instalacji ma służyć wyłącznie jako przewodnik. Nie ma na celu zastąpienia wskazówek i wiedzy profesjonalnego wykonawcy murów. Rajasthan Slate & Stone Exports Inc. zakłada, że wybrany wykonawca robót murarskich zna wszystkie lokalne przepisy i praktyki budowlane. Zakłada się również, że wykonawca robót murarskich konsekwentnie przestrzega wszystkich odpowiednich przepisów budowlanych i uwzględnia najlepsze praktyki w swoim zakresie prac.

bottom of page